קבוצה טיפולית דינאמית חדשה

מפסיכואנליזה להתייחסותיות