של מי האחריות לזה בכלל?

ככל שהילדים גדלים, אנחנו רוצים שיאמצו ערכים מסוימים- כבוד, התחשבות, עזרה הדדית ואחריות. אבל ערכים לא מלמדים במילים אלא במעשים. אי אפשר ללמוד אחריות מבלי לקחת את עולה ולהבין את ההשלכות של ההתנהגות שלנו בפועל. חלק מהכלים ללמידת אחריות היא הגדרת החובות והזכויות של הילדים, לפי גילם בבית.

יש להם אחריות לתחומים שלהם- הלימודים, התארגנות לבית הספר, התמדה בחוגים. ויש אחריות ששייכת להיותם חלק מבית, ממשפחה- מטלות הבית, סידור החדש וכדומה.

מאוד קשה להם (וגם לנו לפעמים) לזכור מה הם אמורים לעשות מדי יום או שבוע. ואז אנחנו נכנסים למילכוד- אם מזכירים להם כל הזמן ומנדנדים- איפה למידת האחריות. ואם לא- הם פשוט לא עושים.

אז הפתרון המהיר הוא הכנת טבלה- שמפרטת עבור כל ילד מהם החובות שלו – כל יום ומדי שבוע והוא אחראי גם על הדיווח – מילוי הטבלה וציון ביצוע המטלה.

בסוף השבוע משוחחים על מה שהיה- מה נעשה ומה לא, מה המשמעות של עשייה או אי עשייה ואיך משתפרים בשבוע הבא. לתשומת לבכם! חשוב להתאים את המטלה לגיל וליכולות של הילד (גם מבחינה התפתחותית וגם מבחינת הזמן הפנוי וסדר השבוע שלו) העמסת יתר עלולה לגרום לתחושת כישלון ואכזבה של כל הצדדים.

כהרגלינו, הכנו לכם טבלה- כל שנותר הוא להדפיס ולמלא. בהצלחה!