מכונים טיפוליים הינם מרכזים טיפוליים, המקבצים בתוכם מספר מטפלים. מכונים יכולים להציע את אותו טיפול עבור אותה אוכלוסייה אצל מספר מטפלים שונים, או מעטפת של סוגי טיפול שונים כגון – טיפול פסיכולוגי, טיפול זוגי ומשפחתי, טיפול קבוצתי, הדרכת הורים ועד ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, טיפולים בהבעה ויצירה, אבחונים ועוד.

מכון עשוי להתמקד בטיפול בסוג מסוים של בעיות או בקהלי יעד מסוימים. ישנם מכונים המובילים שיטת טיפול מסוימת, לדוגמה מכון לטיפולי CBT או מכון לטיפולי EMDR. כמו כן ישנם מכונים במתמקדים בתחום האבחון בלבד.

ישנם מכונים המציעים את כל מגוון הטיפולים תחת קורת גג אחת ואילו אחרים משמשים מעין "רשת" של מרכזים המשלימים זה את זה.

בחירת המכון צריכה להיות כזו אשר מקסימום מאפייני המכון מתאימים למטופל ולצרכים היחודיים שלו ושל משפחתו. כמו כן חשוב לבדוק מי מנהל מבחינה מקצועית ומוביל את הצוות המקצועי וכי כל הטיפולים המוצעים במכון נעשים על ידי מטפלים מוסמכים בעלי הכשרות ותעודות מתאימות.

תהליך הקליטה לטיפול משתנה ממכון למכון. בחלק מהמכונים המטופל מתחיל ב"אינטייק" – פגישת היכרות מעמיקה עם המטופל בה המטפל שעורך את הפגישה מראיין את המטופל על הרקע האישי שלו ועל הסיבות בעטיין פנה לטיפול. לאחר מכן אותו מטפל מביא לדיון בצוות את הפניה של המטופל ושם מחליטים על המטפל המתאים שיציע לו את הטיפול בהמשך. בחלק מהמכונים אחרי איסוף הפרטים הראשוניים יופנה המטופל כבר למטפל הקבוע שימשיך אתו. מכונים משתנים גם בחופש הבחירה שמאפשרים למטופל בבחירת המטפל.

היתרונות בפנייה למכון טיפולי ולא לקליניקה פרטית של מטפל בודד הינם מגוונים:

האחד, בתוך המכון יש מגוון של מטפלים העוסקים בנושא הרלוונטי. בחלק מהמכונים ניתן לבחור את המטפל הספציפי שאתם רוצים, במכונים אחרים אתם בוחרים את המכון אך מקבלים את המטפל לפי שיקולי המערכת של המכון. לרוב קבלת השירות ממכון טיפולי מאפשרת בחירה בין טיפול פרטני או קבוצתי ואף שילוב ביניהם. השני, בתוך המכון נצבר ניסיון וגוף ידע המתמקצע באוכלוסייה או בנושא הרלוונטי. כך נוצרת התמחות במכון ונצבר ניסיון רב לצוות באותו תחום. צוות המכון עשוי להתמקד בטיפול בסוג מסוים של בעיות או בקהלי יעד מסוימים. ישנם מכונים המובילים שיטת טיפול מסוימת.

בחירת המכון צריכה להיות כזו אשר מקסימום מאפייני המכון מתאימים למטופל.

שלישית, ישנו פיקוח רב יותר על המטפל ועל הנעשה בטיפול שכן למכון יש אינטרס לשמור על סטנדרטים גבוהים ועל שמו של המכון.

יתרון נוסף הוא זמינות הטיפול. בתרבות בה לכולנו עומס עצום והקושי למצוא זמן לטיפול הוא חסם משמעותי, מגוון המטפלים במכון יאפשרו גמישות גדולה יותר במציאת זמן לטיפול.

כמו בכל החלטה, בפניה למכון יש גם חסרונות-

אחד החסרונות בפנייה למכון או למרכז טיפולי הוא האפשרות לבחור לפנות למטפל ספציפי. לא בכל מכון הבחירה מתאפשרת. לעיתים המכון עובד בהסכמים עם מטפלים העובדים במיקומים שונים ואז השליטה על הקרבה ונוחות ההגעה מוגבלת גם היא.

שיקול נוסף שיש לבחון נוגע למגבלותיו של המטפל מבחינת מחויבותו למכון- האם הוא מוגבל לעבוד בגישה מסוימת? האם יוכל לתת מענה רחב יותר מהבעיה הספציפית לשמה הגעתם? אם המטפל מחליט בשלב מסוים לסיים את העסקתו במכון, האם יוכל המטופל להמשיך איתו במסגרת פרטית?

היבט נוסף הוא שחשוב להתעניין ולדעת מהי האג'נדה המכוונת של המכון ומהם הקריטריונים על פיהם בוחרים את צוות המכון ואת המטפל הספציפי אליו תופנו. חשוב לא להתבייש ולשאול שאלות אלו ושאלות אודות ההסמכה של המטפל אילו תופנו בטרם מתחיל הטיפול.