מכונים טיפוליים הינם מרכזים המקבצים בתוכם מספר מטפלים. מכון עשוי להתמקד בטיפול בסוג מסוים של בעיות או בקהלי יעד מסוימים. ישנם מכונים המובילים שיטת טיפול מסוימת.

בחירת המכון צריכה להיות כזו אשר מקסימום מאפייני המכון מתאימים למטופל.

היתרונות בפנייה למכון טיפולי ולא לקליניקה פרטית של מטפל בודד הינם מגוונים:

האחד, בתוך המכון יש מגוון של מטפלים העוסקים בנושא הרלוונטי. בחלק מהמכונים ניתן לבחור את המטפל הספציפי שאתם רוצים, במכונים מסוימים אתם בוחרים את המכון אך מקבלים את המטפל לפי שיקולי המערכת של המכון. לרוב קבלת השירות ממכון טיפולי מאפשרת בחירה בין טיפול פרטני או קבוצתי ואף שילוב ביניהם.

השני, בתוך המכון נצבר ניסיון וגוף ידע המתמקצע באוכלוסייה או בנושא הרלוונטי. צוות המכון מתייעץ וחולק את הניסיון ועורך הדרכות והשתלמויות מקצועיות תכופות יותר ממה שמתאפשר לרוב למטפל העובד לבד.

שלישית, ישנו פיקוח רב יותר על המטפל ועל הנעשה בטיפול שכן למכון יש אינטרס לשמור על סטנדרטים גבוהים ועל שמו של המכון.

יש גם חסרונות-

אחד החסרונות בפנייה למכון או למרכז טיפולי הוא האפשרות לבחור לפנות למטפל ספציפי. לא בכל מכון הבחירה מתאפשרת. לעיתים המכון עובד בהסכמים עם מטפלים המיקומים שונים ואז השליטה על הקרבה ונוחות ההגעה מוגבלת גם היא.

שיקול נוסף שיש לבחון נוגע למגבלותיו של המטפל מבחינת מחוייבותו למכון- האם הוא מוגבל לעבוד בגישה מסוימת? האם יוכל לתת מענה רחב יותר מהבעיה הספציפית לשמה הגעתם? חשוב להתעניין ולדעת מהי האג'נדה המכוונת של המכון ומהם הקריטריונים על פיהם בוחרים את צוות המכון ואת המטפל הספציפי אליו תופנו.